องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เปิดอ่าน 40 views

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรท้องถิ่น

การดำเนิงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน