องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เปิดอ่าน 43 views

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนิงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน