องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เปิดอ่าน 65 views
ef