องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เปิดอ่าน 60 views
wqq