องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

เปิดอ่าน 36 views

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะเดา หมู่ที่1 (จากสามแยกบ้านนายศรชัย ฉลาดรอบ-สามแยกบ้านนายเสร็บ คุมรอบ) ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

img00731