องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ประกาศ การขึ้นบัญชีพนักงานจ้างทั่วไป

เปิดอ่าน 47 views

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

2345