องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ประกาศ-ก.ถ.เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน