องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดอ่าน 67 views

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต