องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดอ่าน 28 views

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

img05703