องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

เปิดอ่าน 49 views

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม

img09355