องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 63 อัตรา

เปิดอ่าน 101 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ประกอบด้วย
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัํญชี จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา ประกอบด้วย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา

สายเงินที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.phuketcity.org