องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2565